schizothorax

Slovník cudzích slov

schizotorax, rázštep hrudníka (schistothorax)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


titul nuncia povýšeného na kardinála; zástupca nuncia počas jeho neprítomnosti v úrade

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

telzon opisthion lymphostaticus leukodermia insistovať duálny metrostaxis antiperistalticus salpingectomia pancreatolysis orloj