secretinum

Slovník cudzích slov

sekretín, polypeptidový hormón tvorený sliznicou dvanástnika a lačníka, podporujúci vylučovanie pankratického sekrétu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


vznik morských priekop a preliačin spôsobený poklesom zemskej kôry

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

antibiotikum etylchlorid hydrogeológia chargé d affaires materiál sprofanovaný pikoška las not least parosteitis alegát hypografia