sedan

Slovník cudzích slov

štvordverový uzavrený automobil
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/sedan

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) sedan
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) sedana
3. D:Datív (komu? čomu?) sedanu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) sedan
5. L:Lokál (o kom? o čom?) sedane
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) sedanom
Plurál (mn. č.)
sedany
sedanov
sedanom
sedany
sedanoch
sedanmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

nejedovatý, opak toxického

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

frustrovať zánÄ›t polystichiasis haemangioendothelioma delokalizovan媒 decarboxylasis faninka tumefaciens stenóza posil艌ov艌a cystis renis i.dx