senilnost

Slovník cudzích slov

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor kosť
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) senilnost
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) senilnosti
3. D:Datív (komu? čomu?) senilnosti
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) senilnost
5. L:Lokál (o kom? o čom?) senilnosti
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) senilnostou
Plurál (mn. č.)
senilnosti
senilností
senilnostiam
senilnosti
senilnostiach
senilnostami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

prirážka k dopravnému

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

biometrika sifon florbal valuácia autotransfúzia euthýmny enzymoterapia apinealismus spikulovitý alp diphtheroides