senilnost

Slovník cudzích slov

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor kosť
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) senilnost
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) senilnosti
3. D:Datív (komu? čomu?) senilnosti
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) senilnost
5. L:Lokál (o kom? o čom?) senilnosti
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) senilnostou
Plurál (mn. č.)
senilnosti
senilností
senilnostiam
senilnosti
senilnostiach
senilnostami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

insulacompacta rinolaryngitída corneitis, multikazu脙隆lny zakázka kokaín recitátor ubikvist neandertálec gloťák ekotoxicita