senium

Slovník cudzích slov

fyziologické starnutie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

staroba, starecká slabosť
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/senium

Časté chyby


malá africká stepná mačkovitá šelma

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

mastos postmenstrualis metrorthosis astrocyt zazlievať fibromatóza semeiografia interpozitum meconiorrhoea faux pas z铆skava钮