sensorium

Slovník cudzích slov

vedomie, vnímanie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


poloparazitický organizmus

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hypertrophicus testa autoimunitna tyreopathia pneumónia stereoangiographia thyroprivus eliášovo svetlo, eliášov oheň tandem formant diplegia machtaľ