sentencia

Slovník cudzích slov

myšlienka, výrok, poučka, stručná historka
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby

sentencya,

Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) sentencia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) sentencie
3. D:Datív (komu? čomu?) sentencii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) sentenciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) sentencii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) sentenciou
Plurál (mn. č.)
sentencie
sentenci
sentenciiam
sentencie
sentenciiach
sentenciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

brazílsky miešanec černochov a Indiánov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

paranoidnost p脛戮u脜隆tenie lu paars blendovať supraklavikula magnetochémia precedenstvo sylaby svámà rhinalgia