sentencia

Slovník cudzích slov

myšlienka, výrok, poučka, stručná historka
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) sentencia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) sentencie
3. D:Datív (komu? čomu?) sentencii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) sentenciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) sentencii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) sentenciou
Plurál (mn. č.)
sentencie
sentenci
sentenciiam
sentencie
sentenciiach
sentenciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

umelecká činnosť zameraná na prípravu repertoáru a jeho častí

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

luzer deponia personál latus oviger melitococcus acht anechogénny personálna únia blasto degradovat