senza

Slovník cudzích slov

v hudbe: bez
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/senza

Časté chyby


na zdravie! (prípitok)

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

suverejný antiepileptikum portiéra proprioceptívny luze diskomfortn脙陆 saran膷a premenstruačný coccygodynia zebra korázia