sex

Slovník cudzích slov

šesť
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/sex

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) sex
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) sexa
3. D:Datív (komu? čomu?) sexu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) sex
5. L:Lokál (o kom? o čom?) sexe
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) sexom
Plurál (mn. č.)
sexy
sexov
sexom
sexy
sexoch
sexmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

akumulovaÃ…Â¥ necromimesis akm茅izmus subfebr铆lie malum frankofon retrolentalis polychondritis holport antefixatio puč