silúr

Slovník cudzích slov

útvar starších prvohôr
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/silúr

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) silúr
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) silúra
3. D:Datív (komu? čomu?) silúru
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) silúr
5. L:Lokál (o kom? o čom?) silúre
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) silúrom
Plurál (mn. č.)
silúry
silúrov
silúrom
silúry
silúroch
silúrmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

nekovové chemické prvky chlór, fluór, jód, bróm, astát

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

divulsio paars forenzný kolektívum schizofrenia echo proprietárny endosteum pizza valizácia subtilis