sinonimicky

Slovník cudzích slov

Časté chyby


výnimočne udeľovaná najvyššia vojenská hodnosť veliteľa veľkej armády, najčastejšie diktátora

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

talion gammaglobulinum pancreat(ic)ohepaticus translunárny mr艌a electrocorticographia strabotomia lumin reproduktor chylopneumothorax entropickosť