sinonimicky

Slovník cudzích slov

Časté chyby


rastlinné organizmy na hladine vody, rastlinný planktón

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

neandertálec cytogamia hyperlipoidaemia grindélia costosternalis archívnictvo subaciditas manéž endopharyngeus instigácia hippocampus