sinonimicky

Slovník cudzích slov

Časté chyby


prístroj registrujúci zmeny výšky morskej hladiny

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hypodermoclysis telogenum ratan dibrachius s hyperintenzívny hyperosteogenesis alkaloid pyelopathia chondra gigas, gigantos