skald

Slovník cudzích slov

stredoveký škandinávsky spevák hrdinských piesní
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/skald

Časté chyby


premena opticky aktívnej látky na opticky neaktívnu, racemickú zmes

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

leukodermia mýša potikali granulát mazopathia gynogameta adjudikácia forsiracia neby脜楼 ostenzia román