skandium

Slovník cudzích slov

kovový prvok, značka Sc
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/skandium

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) skandiuo
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) skandiua
3. D:Datív (komu? čomu?) skandiuu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) skandiuo
5. L:Lokál (o kom? o čom?) skandiue
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) skandiuom
Plurál (mn. č.)
skandiuá
skandiu
skandiuám
skandiuá
skandiuách
skandiuami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

parazitárne ochorenie zvierat prenosné na človeka

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

trofoplast neurovisceralis eversio trophologia entezopathia proc coracoideus ohroziť validovaný sublimát multiovulatorius styler gospel