skeet

Slovník cudzích slov

streľnica pre športovú streľbu z brokovnice na asfaltové terče
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/skeet

Časté chyby


podiel dvoch veličín ako ukazovateľ nejakého javu; konštantný podiel dvoch susedných členov geometrickej postupnosti; číslo udávajúce pomer dvoch hodnôt

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

káma extralaryngeus contusio coxae prezumuje myelogenes morositas kostrc bilobatus pedobiológ cirkev lakrimozna