skip

Slovník cudzích slov

šikmý (výsypný) výťah; výklopný korček
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/skip

Časté chyby


rozklad chemicky zložitej látky na jednoduché zložky, rozklad polymérov na monoméry

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

bluetooth ústna hláska asymptomatický ananás optofón somatotyp uricacidaemia, uricaemia relativizácia hodnôt subacromiálna burzitída polymyositis leucoplakia