skonsolidovat

Slovník cudzích slov

Časté chyby

skonsolydovat,

Gramatické kategórie

Sloveso, časovací vzor pracovať
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

trvalá rastlina stredného pásma podobná púpave, s koreňmi obsahujúcimi prírodný kaučuk

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kyretáž cerkláž cardioclasis aphthosus lápis philosophorum rota opportunismus cuboideonavicularis zoochoria pyloromyotomia agitácia