slide

Slovník cudzích slov

pozitívny filmový obrázok; pojazdné sedadlo športového člna
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/slide

Časté chyby


1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

cykliť urtica orrhologia bek, back shunt monstera kontemplova钮 zboĹľ parathyroidea (glandula) repetit铆vny jazyk ruptura lca totalis