• asonancia
 • tvrdá živica z destilácie smrekovej alebo borovicovej živice; natierajú sa ňou sláčiky

  1. asertivita 6. relevantny
  2. vikipedia 7. detto
  3. sofistikovany 8. empatia
  4. submisivny 9. valuta
  5. saldo 10. implementacia
  #nesprávnesprávne
  1. vikipedia wikipédia
  2. fópa faux pas
  3. sofistikovany sofistikovaný
  4. submisivny submisívny
  5. sinonimicky synonymický

  neurofibróm venerológia infúzia arthroosteitis travestia suppressio signatúra asanácia verdúra defenestrácia wellness