slovo

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/slovo

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) slovo
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) slova
3. D:Datív (komu? čomu?) slovu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) slovo
5. L:Lokál (o kom? o čom?) slove
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) slovom
Plurál (mn. č.)
slová
slov
slovám
slová
slovách
slovami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

starší názov izby

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

dedifferentiatio zvodka kardiomonitor fília laryngorrhaphia chamsín leukodermia mýša potikali granulát mazopathia