soccer

Slovník cudzích slov

anglické označenie európskeho futbalu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/soccer

Časté chyby


ohraničený úsek, pracovný odbor; kruhový alebo guľový výsek; definovaný výsek magnetickej stopy alebo skupiny stôp na magnetickom nosiči vymedzený určitým uhlovým natočením pamäťového nosiča a priradenou adresou

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

responzívny morphinismus pro memoria kakofr谩zia diatéza melanodermatitis antagonizovat cystoscopos skunk decubitus laxatio