sociológia

Slovník cudzích slov

veda o ľudskej spoločnosti, spoločenských javoch a vzťahoch
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

sociológia, náuka o ľudskej spoločnosti, o spoločenských javoch a vzťahoch
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) sociológia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) sociológie
3. D:Datív (komu? čomu?) sociológii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) sociológiu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) sociológii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) sociológiou
Plurál (mn. č.)
sociológie
sociológi
sociológiiam
sociológie
sociológiiach
sociológiami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

proces premeny odumretého živočícha alebo rastliny v zemi na nerast

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

punit temperacia tonizujúci dolce far niente akorde leiomyomatosis metameros beebop hyperaesthesia splenocele subik