sociológia

Slovník cudzích slov

veda o ľudskej spoločnosti, spoločenských javoch a vzťahoch
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

sociológia, náuka o ľudskej spoločnosti, o spoločenských javoch a vzťahoch
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) sociológia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) sociológie
3. D:Datív (komu? čomu?) sociológii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) sociológiu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) sociológii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) sociológiou
Plurál (mn. č.)
sociológie
sociológi
sociológiiam
sociológie
sociológiiach
sociológiami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

prístroj merajúci obsah uhličitanu v pôde

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

oÅ¡kieraÅ¥ prekogn web unitarista pachyotia bobu kontingenčný unifikácia tesil tantus provitamín