sociologia

Slovník cudzích slov

veda o ľudskej spoločnosti, spoločenských javoch a vzťahoch
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

sociológia, náuka o ľudskej spoločnosti, o spoločenských javoch a vzťahoch
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) sociologia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) sociologie
3. D:Datív (komu? čomu?) sociologii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) sociologiu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) sociologii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) sociologiou
Plurál (mn. č.)
sociologie
sociologi
sociologiiam
sociologie
sociologiiach
sociologiami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

�eka dolores abdominis animacia tertigravida settlement relokè°©cia permanencia fetopathia extrémny disthen panel