sociologia

Slovník cudzích slov

veda o ľudskej spoločnosti, spoločenských javoch a vzťahoch
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

sociológia, náuka o ľudskej spoločnosti, o spoločenských javoch a vzťahoch
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) sociologia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) sociologie
3. D:Datív (komu? čomu?) sociologii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) sociologiu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) sociologii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) sociologiou
Plurál (mn. č.)
sociologie
sociologi
sociologiiam
sociologie
sociologiiach
sociologiami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

modrá penny, prvá poštová známka v hodnote 2 pencí vydaná v roku 1840 v Anglicku

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hypoploidia prekerka verba volant, scripta manet penále hydrokortizón bifokálne okuliare hemiachromatopsia védy pizda fosforolýza reliquus