sofistika

Slovník cudzích slov

vyvodzovanie klamných záverov a dôkazov; prekrúcanie významu slov s cieľom oklamať; používanie sofizmatov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) sofistika
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) sofistiky
3. D:Datív (komu? čomu?) sofistike
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) sofistiku
5. L:Lokál (o kom? o čom?) sofistike
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) sofistikou
Plurál (mn. č.)
sofistiky
sofistik
sofistikám
sofistiky
sofistikách
sofistikami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

vyvolávajúci stres

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ante partum aret proprietárny membranocartilagineus providencia antigénny anabióza farmakologický anizokorické vulnera chondralis