soirée

Slovník cudzích slov

spoločenský večer; večerné slávnostné predstavenie (divadelné, filmové a pod.) alebo koncert; soaré
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/soirée

Časté chyby


vznik, pôvod, zrod

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

lentiginózny maratónsky beh frivolnosť, frivolita immunitas ibn perón adenokarcinóm megaloureter produktÃÂvny macrophthalmia kolavor谩cia