solilokvium

Slovník cudzích slov

samovrava, monológ
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


disciplína aplikovanej astrológie, ktorá využíva astrologické poznatky v praktickej medicíne

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hýžde rejekcia broker izopatia penát ophthalmoplegicus militantný melanodermia lymphoglandula iui input