somatometria

Slovník cudzích slov

somatometria, meranie jednotlivých častí tela podľa stanovených postupov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


vypovedanie, vyobcovanie, exkomunikácia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

pelycalgia pasportizácia zariadenia terakota bandura pentózan splenogramma kulantné reagencia, reagens, reagent hypokracia sympathicotropus bazmek