sondáž

Slovník cudzích slov

prieskum; pátranie v málo prístupných miestach alebo priestoroch
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/sondáž

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor dlaň
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) sondáž
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) sondáže
3. D:Datív (komu? čomu?) sondáži
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) sondáž
5. L:Lokál (o kom? o čom?) sondáži
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) sondážou
Plurál (mn. č.)
sondáže
sondáží
sondážiam
sondáže
sondážiach
sondážami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

tropická tráva so zdrevnatenými steblami, používaná v stavebníctve a v priemysle

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

gynekospermia íverček insekticídy concordans scenár pathergia špiritizmus konfluencia praktiky reedícia učebníc prepytujem