spazmolytický účinok

Slovník cudzích slov

Časté chyby


správny, presný, bezchybný, upravený, zodpovedajúci zásadám slušného styku medzi ľuďmi

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

haemosiderosis brilantný flustr谩t transparent pycnometria let detekcia komponista ideový pavor depuratio