spencer

Slovník cudzích slov

rovný kabátik
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/spencer

Časté chyby


prekážka, ktorá má zabrániť postupu nepriateľa; narýchlo vybudované zatarasenie ulice; hromada

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

osteopenia hypomania (submania) elitárny narcis aranžér validný údaj praktiky premorbidný homofónia audiogramma solenonychia furiant