sphygmobolometria

Slovník cudzích slov

sfygmobolometria, meranie a zaznamenávanie tepu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


kríženie, skríženie rastlín alebo živočíchov; prekríženie chromozómov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

koncízny carotis heterolysis rhabdomyochondroma zardenky droždie swingers párty orchidoepididymectomia tularémia rf vládnu tam vlčie zákony