spodiomyelitis

Slovník cudzích slov

spodiomyelitída, zápal šedej hmoty miechy (poliomyelitída)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


akrobatický diskotékový tanec

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

nomenklatúra myelasthenia infratentori谩lne imám gý extra legem art protis arteriovenosus synchrónny zvuk multiplexný monetarizmus