spondylolysis

Slovník cudzích slov

spondylolýza, priečny rázštep stavcového oblúka medzi hornou a dolnou kĺbovou plôškou
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


jednotka magnetickej vodivosti, vlastnej a vzájomnej indukčnosti

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

reg gogoľ absolútorium osteopenia hypomania (submania) elitárny narcis aranžér validný údaj praktiky premorbidný homofónia