spongiosis

Slovník cudzích slov

medullae renis cysticky rozšírené obličkové pyramídy
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


návrat veľkých vojenských jednotiek do vlasti za súčasných bojov; komplikované vyjednávanie, putovanie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

pè°©nt psamit bioglyf diabolizmus kečup topspin rhinokyphosis vyšisované urticatio percentuálny remitendum