spongiosis

Slovník cudzích slov

medullae renis cysticky rozšírené obličkové pyramídy
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby

spongiosys, spongyosys, spongyosis,

zvecnenie, upresnenie, znázornenie, uskutočnenie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

thorax du pasáž mastocyty nozol贸gia grófka aeroklub expatriot symptóm lh nacionál