sternebra

Slovník cudzích slov

segment hrudnej kosti počas vývoja plodu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


výbušnina obsahujúca predovšetkým nitroglycerín

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

reg gogoľ absolútorium osteopenia hypomania (submania) elitárny narcis aranžér validný údaj praktiky premorbidný homofónia