subinka

Slovník cudzích slov

v internetovom slangu označenie ženy hľadajúcej alebo udržujúcej vzťah, v ktorom hrá podriadenú, submisívnu úlohu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/subinka

Časté chyby


súbor lišajníkov a rias žijúcich na kameňoch a skalách

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

rezervný ekleksia m polymorbidný explantatio retromandibularis progenitúra monopol klinochlór klasik dejate木