subjektivizmus

Slovník cudzích slov

učenie o osobnosti ako základnom meradle všetkého diania a vývoja; zobrazenie skutočnosti podľa osobných, vnútorných predstáv a pocitov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) subjektivizmus
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) subjektivizmusa
3. D:Datív (komu? čomu?) subjektivizmusu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) subjektivizmus
5. L:Lokál (o kom? o čom?) subjektivizmuse
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) subjektivizmusom
Plurál (mn. č.)
subjektivizmusy
subjektivizmusov
subjektivizmusom
subjektivizmusy
subjektivizmusoch
subjektivizmusmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

nápis obrázkovým písmom; obrázkový diagram, piktograf; symbol na obrazovke počítača reprezentujúci funkciu, ktorá sa vykoná, keď naň používateľ ukáže

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

helmintosis definícia ferrum oniománia eluovať syntéza replantatio ortogen茅za brum impetigo torax