submiliaris

Slovník cudzích slov

submiliárny, menší ako proso
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


prispôsobenie, zmena, zlepšenie štruktúry, systému, organizácie, pomerov; reštrukturácia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

pentén evanjelikè°©l reminiscencie kumiuči kvadrát razancia cytol媒za irónia hebephrenia predácia šramel