submisia

Slovník cudzích slov

oddanosť, podriadenosť, pokora, rezignácia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/submisia

Časté chyby


fosílna živica z tropických stromov, používaná pri výrobe lakov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

cerebrooculorenalis ureterographia tabella, tabuletta, tabletta, transexu谩l respondent silícium suplementácia kontiguita inter nos impérium adend