submissio

Slovník cudzích slov

submisia, zníženie, poddajnosť, podriadenie sa rádu, cudzej vôli
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


obrúsenie, zoškrabovanie, napr. morského pobrežia príbojom; lekársky výškrab; obrusovanie zubov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

extenzometer kanárik protosystola frizç…¤ra dubiozne diathermocoagulatio brucelóza mucoviscidosis hysteresis afrodízia kapitála