submissio

Slovník cudzích slov

submisia, zníženie, poddajnosť, podriadenie sa rádu, cudzej vôli
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


menovacia listina; listina, ktorou sa udeľuje nejaké uznanie, pocta alebo hodnosť, napr. vysokoškolská pri zakončení štúdia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

sanabilis urachalis pentén evanjelikè°©l reminiscencie kumiuči kvadrát razancia cytol媒za irónia hebephrenia