substitúcia

Slovník cudzích slov

zastúpenie; zámena, náhrada; dosadenie iných premenných do matematického výrazu; chemická reakcia spojená s nahradením skupiny atómov inou skupinou atómov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) substitúcia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) substitúcie
3. D:Datív (komu? čomu?) substitúcii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) substitúciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) substitúcii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) substitúciou
Plurál (mn. č.)
substitúcie
substitúci
substitúciiam
substitúcie
substitúciiach
substitúciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

osoba prevádzajúca onániu, masturbant

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tricephalus dos procesus heterodontia kvantita leucoderma anatoxín antiopresívny krucialny litholyticus