substituent

Slovník cudzích slov

prvok nahrádzajúci pôvodný prvok pri substitúcii
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


závod na čistenie ušľachtilých kovov od prímesí

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

alturizmus au porteur chamižný cigareta deteriorácia antimonopoln媒 subhumánny passio reeducatio heurestika neurovegetatívny