substrát

Slovník cudzích slov

základ, podklad, predpoklad; podstata, základná látka; živná pôda
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) substrát
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) substráta
3. D:Datív (komu? čomu?) substrátu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) substrát
5. L:Lokál (o kom? o čom?) substráte
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) substrátom
Plurál (mn. č.)
substráty
substrátov
substrátom
substráty
substrátoch
substrátmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

organizmus

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

obohatit homocentricus kamarát sparinkpartner sphenotripsis durina insolácia prediktor malum demarš kongelifrakcia