suburethralis

Slovník cudzích slov

suburetrálny, nachádzajúci sa pod močovou trubicou
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


z oboch strán dutý (o šošovke)

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

bvcxb prizonizácia hepatomeg谩lia detandér uracrasia myelocele typhlotomia ponk tumba interkozmický liftboy