sudatórium

Slovník cudzích slov

parný kúpeľ alebo iné zariadenie na vyvolanie potenia; prostriedok na vyvolanie potenia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

horkovzdušný kúpeľ, ktorý slúži na vyvolanie potenia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


obnovenie výživy, zlepšovanie jej stavu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

izokorické zrenice dextrosuria afi拧 telúr normotelorizmus akces脙鲁rna slezina ureteritis moralizovať odorlogia refrešovať diabetes inspidus