suita

Slovník cudzích slov

sprievod, doprovod, družina; pôvodne tanečná, teraz iba orchestrálna skladba o niekoľkých častiach
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/suita

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) suita
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) suity
3. D:Datív (komu? čomu?) suite
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) suitu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) suite
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) suitou
Plurál (mn. č.)
suity
suit
suitám
suity
suitách
suitami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

trváca astrovitá bylina, pestuje sa ako zelenina; dužinaté plody používané na prípravu jedál

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

pyomyositis traulismus choriamb katamnestické upload paternalistický prístup šváb subepithelialis echophrasia indológia ulmifikácia