suka

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/suka

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) suka
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) suky
3. D:Datív (komu? čomu?) suke
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) suku
5. L:Lokál (o kom? o čom?) suke
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) sukou
Plurál (mn. č.)
suky
suk
sukám
suky
sukách
sukami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

štvordverový uzavrený automobil

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

limitativum arózia cave! hypopyon rep. antiemeticus eonuch žochar cytotoxín disfolia dipygia