suprimovan

Slovník cudzích slov

Časté chyby


odbor zaoberajúci sa opisom pohybu bez skúmania jeho príčiny

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

normatívnosť schizothorax afilovat azeotropia rinorea kosmopolitna skate automézia prekérny cylinder betón