syndesis

Slovník cudzích slov

syndéza, spojenie, priloženie a spojenie homológnych chromozómov počas meiotickej profázy
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/syndesis

Časté chyby


zvýšená až maximálna účasť technickej a vedeckej inteligencie, technikov a manažérov na riadení spoločnosti a štátu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ureterolithotomia infaltivni paravaginitis subakvatický akrofyl ago šalvia kotex chamsín exhaust keratóm