synkopa

Slovník cudzích slov

hlboké bezvedomie; náhla smrť; rytmický útvar vznikajúci presunutím prízvuku z ťažkej doby na ľahkú; vypustenie neprízvučnej samohlásky medzi dvomi spoluhláskami
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

rytmické prenesenie prízvuku z ťažkej na ľahkú dobu; rozpojenie nôt
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/synkopa

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) synkopa
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) synkopy
3. D:Datív (komu? čomu?) synkope
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) synkopu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) synkope
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) synkopou
Plurál (mn. č.)
synkopy
synkop
synkopám
synkopy
synkopách
synkopami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

bôbovitá africká a ázijská dvojklíčna rastlina s jedlými semenami

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

insolácia prediktor malum demarš kongelifrakcia projikovaÅ¥ safián myxodermia obesus senzitizacia krik