synkopa

Slovník cudzích slov

hlboké bezvedomie; náhla smrť; rytmický útvar vznikajúci presunutím prízvuku z ťažkej doby na ľahkú; vypustenie neprízvučnej samohlásky medzi dvomi spoluhláskami
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

rytmické prenesenie prízvuku z ťažkej na ľahkú dobu; rozpojenie nôt
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/synkopa

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) synkopa
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) synkopy
3. D:Datív (komu? čomu?) synkope
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) synkopu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) synkope
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) synkopou
Plurál (mn. č.)
synkopy
synkop
synkopám
synkopy
synkopách
synkopami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

pevné spojenie dvoch kostí

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tenezmy interoperabilita emitované 25. 艡铆jna tranža koxartroza incip sangvinistický infatilná sinantrop sekvestrácia transfuziológia