tangram

Slovník cudzích slov

štvorec rozdelený na sedem častí, z ktorých sa dajú zostavovať rôzne obrazce, figúry a obrysy predmetov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/tangram

Časté chyby


príslušník ozbrojených síl s bojovým poslaním, bojovník; frontový vojak; spolubojovník

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ufrkla serpens sideropénia rad madidácia rugitus bet ask parapapillaris judikát subsidiárny